Kontakt

Ząbki ul.Narutowicza 4
Stanisław Nitek
Tel: 502-315-952
e-mail: stanislawnitek@wp.pl
Anna Rutowska
Tel: 665-191-517
wizyty po uzgodnieniu telefonicznym
lub online (przycisk w zakładce kontakt lub na stronie głównej)

Prasa

Kriostymulacja migdałków podniebiennych


WPŁYW  ZIMNYCH TEMPERATUR NA MIGDAŁKI PODNIEBIENNE.
PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI KLASYCZNEJ KRIOCHIRURGII (DESTRUKCYJNEJ) I
KRIOCHIRURGII REGENERACYJNEJ W LECZENIU PRZEWLEKŁEGO ZAPALENIA MIGDAŁKÓW U
CHORYCH NA RZS LUB Z CHOROBĄ ZWYRODNIENIOWĄ STAWÓW.

Program badawczy
wykonywany przez dr n.med. Stanisława Nitka we współpracy z Zakładem
Immunologii i Patofizjologii (Kierownik Zakładu: prof. dr hab. Włodzimierz
Maśliński) oraz z Zakładem Mikrobiologii (prof. dr hab. Ząbek) przy Instytucie
Reumatologii w Warszawie ul.Spartańska 1.

Praca sponsorowana
przez firmę Metrum Cryoflex.

Zgoda Komisji
Bioetycznej przy Instytucie Reumatologii w Warszawie ul.Spartańska 1 z dnia27.01.2011r.

Wprowadzenie:         Zarówno krioterapia ogólnoustrojowa jak i miejscowa ma już
ustalone miejsce w leczeniu wybranych chorób układowych (np. rzs, zzsk) oraz
udowodnioną skuteczność i częściowo wyjaśniony mechanizm działania. W przypadku
niskich temperatur stosowanych na całe ciało występują reakcje ogólnoustrojowe
takie jak wzrost stężenia w surowicy krwi adrenaliny, noradrenaliny, ACTH,
kortyzolu, testosteronu (u mężczyzn), beta-endorfin, wzrost poziomu
hemoglobiny, liczby leukocytów, płytek krwi, glikemii i kreatyniny oraz
obniżenie parametrów odczynu zapalnego takich jak OB., odczyn Waalerego-Rosego,
seromukoid (Księżopolska-Pietrzak 2000, Wawrowska 1992, Yamauchi 1981,
Zagrobelny 1992). Krioterapii ogólnoustrojowej nie można jednak zastosować u
dużej części pacjentów posiadających przeciwwskazania do tej metody (m.in.
choroba wieńcowa, niewydolność krążenia i oddechowa, niedoczynność tarczycy,
klaustrofobia, otwarte rany i owrzodzenia) (Sieroń i Cieślar 2007). Dla tej
grupy pacjentów skuteczne mogłoby być zastosowanie kriostymulacji migdałków
podniebiennych, które nie jest tak obciążającą metodą jak krioterapia
ogólnoustrojowa.

         Dotychczas nie opisano w dostępnej literaturze zastosowania
kriostymulacji układu chłonnego migdałków w przewlekłym stanie zapalnym, która
mogłaby zastąpić leczenie operacyjne – tonsillektomię lub tonsillotomię (może
mieć zastosowanie m.in. jako leczenie wspomagające w leczeniu niektórych chorób
układowych np. rzs – likwidacja ognisk infekcji).

c.d.n.

Wszystkie prawa zastrzeżone: www.niteks.pl
Projekt i wykonanie: BPROG